Jak se zapojit do soutěže?

Každý zákazník, který v době trvání akce nakoupí ve vybraných prodejnách COOP (označených plakátem soutěže) minimálně za 399,- Kč, dostane u pokladny zdarma vajíčko obsahující velikonoční nadílku – čokoládky, hračku. Jeden nákup nad 399 Kč rovná se jedno vajíčko. Zákazník si o vajíčko sám řekne na pokladnách prodejny.

Zákazníci mají také možnost si vajíčko koupit za 29,90 Kč, v tomto případě není třeba splnit podmínku nákupu nad 399 Kč.

Sběratelská část soutěže končí 7. dubna 2020 nebo vyprodáním zásob vajíček na prodejnách.

Hrajeme o 100 cen!

Ale vajíčkem to nekončí. Uschovanou účtenku můžete zaregistrovat do hry o 100 hodnotných cen. Z těchto cen jmenujme například horské kolo, elektroniku, domácí spotřebiče či zajímavé dárkové balíčky.

Do této části soutěže se může zapojit zákazník, který buď učinil nákup nad 399 Kč, nebo nakoupil za nižší částku, ale součástí nákupu byla i koupě vajíčka za 29,90 Kč. Svou účtenku pak následně registruje do hry.

Do hry se lze zaregistrovat dvěma způsoby:

a) Poštou – soutěžící do 9. 4. 2020 (razítko pošty) zašle účtenku na adresu Delex s. r. o., Denisovo nábřeží 4, 301 00 Plzeň, obálka musí být označena heslem „Velikonoce 2020“. V jedné obálce může být více účtenek, na každé účtence však musí být čitelně uvedeno jméno, adresa a telefonní číslo soutěžícího. Do soutěže lze registrovat jen účtenky s datem nákupu 25. 3. – 7. 4. 2020 a hodnotou nákupu nad 399 Kč nebo s nižší hodnotou v případě, že zakoupil vajíčko.

nebo

b) Prostřednictvím webového formuláře – soutěžící v době trvání soutěže (25. 3.- 7. 4.) vyplní webový formulář na stránce www.coopclub.cz/velikonoce. Vyplní všechna pole formuláře a zadá datum a čas nákupu z účtenky. Tato možnost registrace je zdarma.

Pozor, účtenku je nutné uschovat pro ověření nároku na výhru!

Do soutěže lze registrovat libovolný počet účtenek libovolným způsobem. Na jednu účtenku však lze vyhrát jen jednu z cen. Seznam cen je součástí podrobných pravidel.

Oznámení o výhře:

Po skončení soutěže bude ze všech řádných registrací vylosováno 100 výherců věcných cen. Vylosovaným účastníkům bude zaslána SMS s informací o výhře a s žádostí o zaslání kontaktních údajů (jméno, telefonní číslo, úplná korespondenční adresa). Jedná se o kontrolu správnosti údajů napsaných na účtenkách i vyplněných ve formuláři. (Psané údaje mohou být špatně čitelné, webové údaje bývají leckdy neúplné, chybí např. město atd.).

Účastníci, kteří se registrovali prostřednictvím webového formuláře, navíc musí zaslat i sken či foto účtenky se soutěžním datem a časem (bude v SMS uvedeno). Pokud účastník údaje nezašle do požadovaného termínu uvedeného ve zprávě, jeho nárok na výhru zaniká a je určen náhradní výherce. Údaje se posílají na e-mail: coopclub@coopclub.cz. Nikdy není vyžadováno, aby výherci kamkoliv volali!

Podrobná pravidla:

Podrobná pravidla soutěže naleznete zde