Jak se zapojit do soutěže?

Nakupte v době trvání soutěže, tj. od 2. 3. do 15. 3. 2022, v prodejnách COOP TIP, COOP TUTY nebo COOP DISKONT 2 libovolné výrobky značky Mentos v libovolné kombinaci(v rámci jednoho nákupu).

Na pokladně si řekněte o hrací kartu s unikátním soutěžním kódem.

Registrace do soutěže:

1) Vyplněním soutěžního formuláře na stránkách www.coopclub.cz/pvm

Vyplňte všechna pole soutěžního formuláře

nebo

2. Poštou – Odešle nejpozději 20. 3. 2022 (razítko pošty) vyplněnou hrací kartu na adresu organizátora soutěže: Delex, s. r. o., Denisovo nábřeží 5, 301 00 Plzeň. Obálka musí být označena heslem „Mentos“. V jedné obálce může být více hracích karet, všechny však musí být řádně vyplněny. Pokud nebude hrací karta řádně a úplně vyplněna, není možné účastníka zařadit do soutěže.

Ze správných registrací, které budou splňovat veškeré náležitosti, budou po skončení soutěže vylosováni výherci 23 cool cen.

Jaké jsou výhry?

3Hodinky Garmin

5x Husky sportovní taška

15x žvýkačky Mentos na celý rok

Podrobná pravidla:

Více informací viz podrobná pravidla soutěže