Spolek Rytíře Krušníka má své sídlo v Centru volného času Skupovka v Plzni, kde také provozuje… (dokončení v tajence osmisměrky)

Tajenku spolu se svým jménem a adresou zašlete do 30. 4. 2016 na adresu Delex, s. r. o., Denisovo nábřeží 4, 301 00 Plzeň nebo na e-mailovou adresu coopclub@coopclub.cz. Na obálku nebo do předmětu zprávy napište „COOP Novinky – osmisměrka“

Ceny pro výherce: 1. CENA: sleva 1000 Kč na letní tábor 2016 nebo 2017, 2. CENA: tričko, 3. CENA: šňůra na krk

Osmisměrku najdete v sekci letáky a časopisy – COOP Novinky nebo ZDE.