O soutěži

V COOP Rádci 5/2018 bylo otištěno 27 soutěžních kupónů. Každý kupón je samostatnou soutěží s vlastní kvízovou otázkou, vlastními výhrami i vlastními výherci.

Každý soutěžící se může účastnit libovolného počtu soutěží, v každé může soutěžit opakovaně, v rámci jedné soutěže však může vyhrát pouze jednu cenu.

Jak se zapojit do soutěže?

Soutěžící se do soutěže může zaregistrovat dvojím způsobem:

1. Kupón z COOP Rádce 5/2018 vyplní a pošle v době trvání soutěže na adresu Delex, Denisovo nábřeží 4, 301 00 Plzeň. Obálku označí heslem „COOP 25 let“.

Termín odesílání kupónů je 8. 10. – 11. 11. 2018.

nebo

2. Soutěžící navštíví v době trvání soutěže (tj. 8. 10. – 11. 11. 2018) webové stránky

www.coopclub.cz/kupony

kde si vybere číslo příslušného kupónu, po rozkliknutí zodpoví kvízovou otázku a vyplní všechna pole soutěžního formuláře.

Podrobná pravidla, počty výherců i rozpis cen pro jednotlivé kupóny naleznete zde