Kdy a kde soutěž probíhá?

Soutěž bude probíhat ve vybraných prodejnách obchodní sítě COOP v termínu od 3. listopadu 2014 do  28. prosince 2014.

Jak je možné soutěžit?

Soutěže se může ten, kdo ve vybraných prodejnách COOP jednorázově zakoupí jakékoliv výrobky Hellmann´s v minimální hodnotě 89 Kč, bude mít platnou účtenku o koupi s datem a časem nákupu a pošle soutěžní sms s odpovědí na soutěžní otázku.

Soutěž bude následovně probíhat ve čtyřech soutěžních kolech:

První soutěžní kolo = od 3.11.2014 (10.00 hod.) do 16.11.2014 (22:00 hod.)
Druhé soutěžní kolo = od 17.11.2014 (10:00 hod.) do 30.11.2014 (22:00 hod.)
Třetí soutěžní kolo = od 1.12.2014 (10:00 hod.) do 14.12.2014 (22:00 hod.)
Čtvrté soutěžní kolo bude = od 15.12.2014 (10:00 hod.) do 28.12.2014 (22:00 hod.)

Otázky pro jednotlivá soutěžní kola:

3. – 16.11.2014: Ve kterém městě na světě byla poprvé uvedena majonéza značky Hellmann´s?
17. – 30.11.2014: Ve kterém roce se začala ve světě prodávat tatarská omáčka pod značkou Hellmann´s?
1. – 14.12.2014: Ve kterém roce se začala prodávat majonéza Hellmann´s v tehdejším Československu?
15. – 28.12.2014: Ve kterém roce byla uvedena na český trh Hellmann´s grilovací omáčka Samba?

Do soutěže budou zařezeny pouze soutěžní SMS zprávy doručené v soutěžní dny v době od 10 hodin do 22 hodin (doba provozu SMS centra). Účastník se zapojí do soutěže tím, že za dodržení podmínek  uvedených v těchto pravidlech, doručí v době provozu SMS centra SMS zprávu v následujícím tvaru: HELL mezera DATUM NAKUPU (DDMM) mezera CAS NAKUPU (HHMM) mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera MESTO mezera VASE ODPOVĚD NA OTAZKU

Např: HELL 0811 0610 Eva Adamova PRAHA 2014

Soutěžní SMS zprávy soutěžící odesílají na telefonní číslo 900 06 03. Cena SMS zprávy je 3 Kč včetně DPH. Nezapomeňte pečlivě uschovat účtenku/ky pro případ výhry.

Jaké jsou výhry?

Pořadatel vložil do soutěže následující výhry:
4 x TV 3D LED televize Samsung UE40H6200
20 x Sencor kuchyňský robot
16 x e-book Amazon

Pro každé soutěžní kolo jsou tedy do soutěže vloženy tyto výhry: 1 x TV 3D Samsung, 5 x Sencor kuchyňský robot, 4 x e-book Amazon. V každém soutěžním kole vyhrává 10 výherců.

V každém soutěžním kole budou vybráni výherci na základě správné odpovědi. První správná doručená odpověď v daném soutěžním kole vyhrává TV 3D televizi Samsung, druhá až šestá vyhrává Sencor kuchyňský robot a sedmá až desátá vyhrává e-book Amazon. Doručením se rozumí datum a čas přijetí SMS zprávy se správnou odpovědí na soutěžní otázku do systému.

095_Hellmanns_soutez-pro-Coop_A1

Podrobná pravidla soutěže:

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané „Vyhrajte s Hellmann´s skvělé ceny“ pro Českou republiku (dále jen „soutěž“). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům-soutěžícím. Tento statut může být pozměněn formou písemných dodatků k tomuto statutu. Jeho změny jsou po vyhlášení soutěže přípustné pouze za písemného souhlasu pořadatele a objednatele.

1. Pořadatel a objednavatel soutěže

Pořadatelem soutěže v České republice je společnost DOT Production s.r.o. se sídlem: Koněvova 35, 130 00 Praha 3 Zapsanou v obchodním  rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka č. 101257
IČO: 27165281 DIČ: CZ27165281 (dále jen „pořadatel“).

Objednatelem soutěže v České republice je společnost Unilever ČR, spol. s r.o. se sídlem: Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8 Zapsanou v obchodním  rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka č. 2196 IČO: 18627781 DIČ: CZ18627781 (dále jen „objednavatel “)

Technický servis zajišťuje: Erika, a.s., se dílem Na Příkopě 9-11, Praha 1, 110 00, IČO: 25098900, zapsaná v OR Vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 4489 ( dále jen „ Erika“)

2. Trvání soutěže

Soutěž bude probíhat na území České republiky ve vybraných prodejnách obchodní sítě COOP v termínu od 3.11.2014 (10:00 hod.) – 28.12. 2014 (22:00 hod.).

Soutěž bude následovně probíhat ve čtyřech soutěžních kolech:

První soutěžní kolo bude probíhat v období od 3.11.2014 (10.00 hod.) do 16.11.2014 (22:00 hod.)
Druhé soutěžní kolo bude probíhat v období od 17.11.2014 (10:00 hod.) do 30.11.2014 (22:00 hod.)
Třetí soutěžní kolo bude probíhat v období od 1.12.2014 (10:00 hod.) do 14.12.2014 (22:00 hod.)
Čtvrté soutěžní kolo bude probíhat v období od 15.12.2014 (10:00 hod.) do 28.12.2014 (22:00 hod.)

Pro každé soutěžní kolo je stanovena soutěžní otázka. Soutěžními dny se rozumí každý kalendářní den v období trvání soutěže. Seznam prodejen COOP zapojených do soutěže je uveden v příloze č.1 (dále jen „prodejny COOP“).

3. Kdo se může zúčastnit soutěže

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky (dále jen „soutěžící“), s následující výjimkami: Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru ke společnosti pořadatele, k objednateli, ke společnosti Erika, a.s., a dále zaměstnanci prodejen COOP,anebo osoby jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé. Soutěž je určena pro konečné spotřebitele, soutěže se nemohou účastnit podnikatelé a právnické osoby.

4. Pravidla soutěže

Soutěže se může zúčastnit soutěžící, který ve vybraných prodejnách COOP v období od 3.11.2014 – 28.12.2014 jednorázově zakoupí jakékoliv výrobky Hellmann´s v minimální hodnotě 89 Kč, bude mít platnou účtenku o koupi s datem a časem nákupu (dále jen “soutěžní nákup“) a pošle soutěžní sms s odpovědí na soutěžní otázku.
Otázky pro jednotlivá soutěžní kola:
3.11 – 16.11.2014 – Ve kterém městě na světě byla poprvé uvedena majonéza značky Hellmann´s?
17.11 – 30.11.2014 – Ve kterém roce se začala ve světě prodávat tatarská omáčka pod značkou Hellmann´s?
1.12 – 14.12.2014 – Ve kterém roce se začala prodávat majonéza Hellmann´s v tehdejším Československu?
15.12 – 28.12.2014 – Ve kterém roce byla uvedena na český trh Hellmann´s grilovací omáčka Samba?
Do soutěže budou zařezeny pouze soutěžní SMS zprávy doručené v soutěžní dny v době od 10 hodin do 22 hodin (doba provozu SMS centra).
Účastník se zapojí do soutěže tím, že za dodržení podmínek  uvedených v těchto pravidlech, doručí v době provozu SMS centra SMS zprávu v následujícím tvaru na telefonní číslo 900 06 03:
HELL mezera DATUM NAKUPU (DDMM) mezera CAS NAKUPU (HHMM) mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera MESTO mezera VASE ODPOVĚD NA OTAZKU

Např: HELL 0811 0610 Eva Adamova PRAHA 2014

Přičemž platí: veškeré údaje se vpisují bez diakritiky

Datum a čas soutěžního nákupu uvedený v soutěžní SMS zprávě musí být v souladu s časem a datem soutěžního nákupu uvedeného na účtence – dokladu o nákupu.

SMS zprávy lze odesílat pouze z mobilních telefonů registrovaných u mobilních operátorů v ČR (Vodafone, T-Mobile, O2, a Ufon).

Soutěžní SMS zprávy soutěžící odesílají na telefonní číslo 900 06 03. Účtenku/ky pečlivě uchovejte pro případ výhry. Cena SMS zprávy je 3 Kč včetně DPH.
Za službu technicky zodpovídá společnost ERIKA a.s., Na Příkopě 9 – 11, Praha 1, 110 00 Infolinka: 267 090 338 (po-pá od 9 do 16 hodin), www.platmobilem.cz.

5. Výherce a výhry v soutěži:

Pořadatel vložil do soutěže následující výhry:
4x TV 3D LED televize Samsung UE40H6200
20x Sencor kuchyňský robot
16x e-book Amazon

Pro každé soutěžní kolo jsou do soutěže vloženy tyto výhry: 1x TV 3D Samsung, 5x Sencor kuchyňský robot, 4x e-book Amazon. V každém soutěžním kole vyhrává 10 výherců. Fotografie cen na POP materiálech jsou pouze ilustrativní.

V každém soutěžním kole budou vybráni výherci na základě správné odpovědi . První správná doručená odpověď v daném soutěžním kole vyhrává TV 3D televizi Samsung, druhá až šestá vyhrává Sencor kuchyňský robot a sedmá až desátá vyhrává e-book Amazon. Doručením se rozumí datum a čas přijetí SMS zprávy se správnou odpovědí na soutěžní otázku do systému.

Unikátní telefonní číslo se může stát výhercem pouze 1x v rámci každého soutěžního kola. Pokud se soutěžící umístí v rámci jednoho soutěžního kola na více výherních místech, má nárok pouze na jednu, a to hodnotnější výhru. Následující pořadí doručených soutěžních SMS zpráv bude v této souvislosti upraveno.

Výherci budou telefonicky kontaktováni pořadatelem nejpozději do 10 pracovních dnů následujících po ukončení soutěže a to pro ověření splnění podmínek soutěže. Výherce bude kontaktován na čísle mobilního telefonu, z něhož byla odeslána soutěžní SMS zpráva.

U přijatých SMS zpráv je zhotovený záznam obsahující mobilní telefonní číslo, datum a čas přijetí do systému, obsah došlé SMS. Takto získané informace jsou rozhodující pro určení výherců a vyřešení reklamací.

Společnost zajišťující technický servis, objednatel a ani pořadatel nejsou odpovědni za funkčnost sítí mobilních operátorů a dále pak neodpovídají za vlastnictví užitých mobilních telefonů, ani za nedoručení soutěžních SMS.

6. Oznámení a předání výher

Výherci výher budou informováni o výhře telefonicky a vyzváni k doručení originálu účtenky na adresu pořadatele soutěže a to :DOT Production s.r.o, Nová cesta 2063/38, 140 00 Praha 4. Výherce musí na zadní stranu účtenky uvést své identifikační údaje (jméno, přijmení, adresa a telefonní číslo, ze kterého byla odeslána výherní sms.). Pořadatel bude po výherci požadovat předložení originálu účtenky, jejíž datum a čas nákupu koresponduje s datem a časem nákupu uvedených v zaslané soutěžní SMS. V případě opakované účasti výherce v soutěži bude výhra výherci předána pouze v případě doložení všech účtenek prokazujících uskutečnění platných soutěžních nákupů k všem jeho zaslaným SMS zprávám v rámci soutěže. Účtenka/účtenky musí obsahovat, o jaký výrobek značky Hellmann´s se jedná – produkt vypsaný na účtence. Pokud v některých prodejnách COOP pokladní systém toto neumožňuje, je nutné k účtence si nechat vystavit paragon, na kterém budou vypsány produkty Hellmann´s které soutěžící nakoupil, na paragonu bude jejich název, cena + shodný datum a čas jako na účtence. Paragon musí být označen razítkem prodejny a dodán spolu s účtenkou. Pokud nebudou dodány oba doklady současně, nárok na výhru zaniká.
Pokud soutěžící z jakéhokoli důvodu na výzvu pořadatele účtenku/účtenky řádně nedoloží, může pořadatel rozhodnout o propadnutí nároku na výhru bez náhrady. Účtenku je nutné doručit doporučeně poštou na adresu pořadatele soutěže nejpozději do 15.1.2015. se svojí doručovací adresou.

Výhry budou výhercům doručeny prostřednictvím přepravní společnosti na adresu, kterou soutěžící pořadateli uvede jako korespondenční, a to nejpozději do 15.2.2015.

Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než tu, která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat, ani jiné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry.
Pořadatel soutěže neodpovídá za ztrátu, poškození či nedoručení výher. Výherce nemá nárok na jinou výhru od pořadatele, než uvedenou výše, či na jiné protiplnění.

Výherci (jejich jméno a příjmení a místo bydliště-obec) budou po skončení soutěže zveřejněni na webových stránkách.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že takováto osoba se i přes uvedené stala výhercem v soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a výhra se nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že bude mít pořadatel či objednavatel podezření na spáchání podvodného jednání ze strany výherce či osoby, která danému výherci dopomohla k získání výhry.

7. Všeobecné podmínky

Spotřebitel se může soutěže zúčastnit opakovaně, a to vždy s každým dalším soutěžním nákupem a odesláním SMS zprávy.
Z jednoho telefonního čísla se může účastnit soutěže pouze jeden soutěžící. Z jednoho telefonního čísla může být odeslán libovolný počet SMS zpráv, avšak každá identická SMS, tj. stejné datum a stejný čas nákupu ze stejného čísla bude systémem evidována pouze 1x, a to při prvním doručení, kdy je přiděleno platné pořadí. Zároveň nelze na základě jedné účtenky posílat SMS zprávy z více telefonních čísel, tj. účtenku lze použít v rámci soutěže pouze jedenkrát. V případě, že jeden soutěžící se zúčastní soutěže vícekrát musí se následně prokázat odpovídajícím počtem účtenek )tj. počet účtenek=počet soutěžních SMS zpráv) splňujících pravidla soutěže, jinak bude ze soutěže vyřazen a k jeho odpovědi se nepřihlíží.

Do soutěže nebudou zařazeny soutěžní SMS zprávy zaslané v jiném než předepsaném tvaru, odeslané jinak než z mobilních telefonů registrovaných u mobilních operátorů ČR (např. prostřednictvím internetu), SMS zprávy odeslaných nikoli z území ČR a SMS zprávy doručené pořadateli mimo dobu trvání soutěže, či SMS zprávy jinak nesplňující podmínky soutěže. Pořadatel soutěže a Objednavatel si vyhrazují právo konečného posouzení zaslaných soutěžních SMS.

Účastí v soutěži každý účastník vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby mu pořadatel zasílal na mobilní telefon, ze kterého byla doručena soutěžní SMS zpráva, informace ohledně soutěže.

8. Všeobecná ustanovení:

1) Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
2) Účastník bere na vědomí a souhlasí s použitím všech jím v rámci této soutěže poskytnutých osobních údajů –jméno, příjemní, adresa a telefon (dále jen „údaje“)pro účely vyhodnocení soutěže a doručení výher pořadatelem soutěže anebo společnosti UNILEVER ČR, spol. s r.o., Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 18627781, jakož i se zasíláním obchodních sdělení v rámci soutěže prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004Sb. Po skončení soutěže budou osobní údaje zlikvidovány. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení může soutěžící projevit zdarma zasláním na e-mail: infolinka@unilever.com. V předmětu zprávy musí soutěžící uvést slovo NEZASÍLAT.
3) Výhry jsou neprodejné a jsou určeny pouze pro reklamní účely v rozsahu tohoto statutu. Výhry nelze ani alternativně vyplatit v hotovosti. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání výhry. Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Pořadatel nebude doručovat výhry na adresu mimo území České republiky. Pořadatel neodpovídá za zásilky poštou nedoručené, ztracené či poškozené. Nevydané výhry a výhry, které nebude možné výhercům doručit, tj. např. nebudou k zastižení nebo si výhru nepřevezmou, případně bude jejich doručení spojeno s nečekanými obtížemi, má právo objednatel soutěže použít na jiné účely dle vlastního uvážení.
4) Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci, v případě zasílání výhry okamžikem předání k přepravě. Pořadatel ani objednatel nenesou žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika související s využitím výher.
5) Pořadatel pořádá soutěž vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Pořadatel na vlastní náklady vypořádá případnou srážkovou daň z výher, pokud je ze zákona vyměřována.
6) Pořadatel si vyhrazuje právo po dohodě s objednatelem s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň po dohodě s objednatelem oprávněn soutěž kdykoli změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek podle pravidel této soutěže, ztrácí soutěžící nárok na výhru.
7) Úplná pravidla soutěže jsou po dobu trvání soutěže k dispozici na www.hellmanns.cz
8) Tento statut je vyhotoven ve 2 exemplářích, přičemž Pořadatel soutěže, Objednatel soutěže obdrží po jednom z nich.

V Praze dne 30.10.2014