Prší-li o velikonočním hodu, …

(dokončení v tajence)

 Správné znění tajenky spolu se svým jménem a adresou zašlete do 30. 4. 2016 na adresu Delex, s. r. o., Denisovo nábřeží 4, 301 00 Plzeň nebo na e-mailovou adresu coopclub@coopclub.cz
Na obálku nebo do předmětu zprávy napište „COOP Novinky – křížovka“

Vylosovaní výherci získají dárkový balíček.

Křížovku najdete v sekci letáky a časopisy – COOP Novinky nebo ZDE.