Jak se můžete soutěže zúčastnit?

  1. Kupte soutěžní Horalky a uvnitř obalu hledejte soutěžní kód.
  2. Pečlivě si uschovejte účtenku i obal Horalky!
  3. Navštivte www.horalkysedita.cz (od 1. května) a postupujte dle instrukcí.

Jaké jsou výhry?

Každý den: V každém ze 60 soutěžních dnů hrajeme o 6 batohů Braasi a 6 kapesních nožů Victorinox.

Hlavní cena: Po skončení soutěže vylosujeme 1 výherce hlavní výhry – Volkswagen California Beach. Pro účast ve slosování o hlavní výhru musíte nasbírat alespoň 10 kódů.

Další informace

Pečlivě si uschovejte veškeré obaly od soutěžních výrobků, s nimiž se zapojíte do soutěže, a také všechny soutěžní účtenky prokazující provedení nákupu těchto výrobků – jejich předložení je podmínkou předání výhry.

Do soutěže je možné se zapojit i s Horalkou zakoupenou před začátkem soutěže – pokud je v soutěžním obalu a tento obal si (spolu s účtenkou) uschováte.

Soutěž probíhá od 1. 5. 2021 do 30. 6. 2021, o denní výhry hrajeme do 29. 6. 2021.

Soutěže se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby – spotřebitelé. Osoby mladší 15 let se mohou zúčastnit pouze se souhlasem zákonného zástupce.

Pořadatelem soutěže a správcem osobních údajů je I.D.C. Praha, a.s., IČ 25725319. Soutěž probíhá výhradně na území České republiky. Více informací a úplná pravidla soutěže naleznete na www.horalkysedita.cz