Jak se zapojit do soutěže

Vyluštěte křížovku uveřejněnou v tištěných letácích COOP Centra a COOP Morava. Správné znění tajenky pošlete do 3. 7. 2018 (podací razítko pošty) na korespondenčním lístku nebo v obálce na adresu Delex, s. r. o., Denisovo nábřeží 4, 301 00 Plzeň.

Korespondenční lístek či obálku označte heslem „Unilever“ a uveďte na sebe kontaktní údaje (jméno, příjmení, celou korespondenční adresu a telefon) – v případě neúplné korespondenční adresy bude účastník ze soutěže vyloučen.

Soutěž probíhá od 20. června 2018. Dřívější odpovědi a odpovědi zaslané jinak než korespondenčně jsou neplatné.

Určení výherců

Ze správných odpovědí, které budou splňovat veškeré náležitosti, budou po skončení soutěže vylosování výherci 70 cen

Výhry

1. cena: Televizor LG

2. cena: Notebook Lenovo

3. cena: Sada nářadí Makita

4. cena: Pila Makita

5. – 54. cena: Sada pracích prostředků

55. – 70. cena: Dárková kazeta

Ceny budou zaslány poštou na adresu účastníka uvedenou v obálce nebo na korespondenčním lístku. Ceny budu rozesílány v druhé polovině července. Nebude-li se termín výhercům hodit (dovolená apod.), lze se individuálně domluvit na jiném.