Správné znění tajenky pošlete do 30. dubna 2015 na adresu: Delex, s. r. o., Denisovo nábřeží 4, 301 00  Plzeň nebo na e-mailovou adresu coopclub@coopclub.cz. Na obálku nebo do předmětu zprávy napište „COOP Novinky – křížovka“.  Nezapomeňte připojit také své jméno a adresu. Křížovku najdete v COOP Novinkách 1/2015 v záložce letáky a časopisy nebo ZDE.

Vylosovaní výherci získají:

  1. cena – sleva 1 000 Kč na pobyt na libovolném táboře Pinokijo
  2. cena – sleva 500 Kč na pobyt na libovolném táboře Pinokijo
  3. cena – tričko