Jak se zapojit do soutěže

Vyluštěte křížovku uveřejněnou v tištěných letácích COOP Centra a COOP Morava. Správné znění tajenky pošlete v době trvání soutěže, tj. 7.-20. 11. 2018 (podací razítko pošty).

Tajenku lze poslat těmito způsoby:

a) poštou– soutěžící pošle znění tajenky spolu se svým jménem, telefonním číslem a úplnou korespondenční adresou na adresu: Delex, spol. s r. o., Denisovo nábřeží 4, 301 00 Plzeň. Znění tajenky lze zasílat pouze v době trvání soutěže, tj. od 7. 11. do 20. 11. 2018 (podací razítko na obálce). Obálka musí být označena heslem Unilever. V případě uvedení neúplné či nečitelné korespondenční adresy bude účastník ze soutěže vyloučen.

nebo

b) prostřednictvím SMS – soutěžící zašle v době trvání soutěže (7.-20. 11. 2018) SMS ve tvaru: UNILEVER mezera ZNENITAJENKY (tajenka bez mezer a diakritickych znamenek, např. Unilever Souteznasbavi) na telefonní číslo: 9007706. Cena SMS je 6 Kč vč. DPH.

Technickým správcem SMS je firma Konzulta Brno a.s., info@sms-operator.cz, IČO 25548085,Brno, Veveří 9, čp. 456,  PSČ 602 00

Soutěžící může hrát oběma způsoby opakovaně, vyhrát však může pouze jednou, tj. vyhrát jen jednu z uvedených cen, a to v řazení nejvyšší cenu jemu náležející. 

Soutěž probíhá od 7. listopadu 2018. Dřívější odpovědi a odpovědi zaslané jinak než korespondenčně či formou SMS jsou neplatné.

Určení výherců

Ze všech řádně zaregistrovaných tajenek bude po skončení soutěže vylosováno 54 věcných cen.

Výhry

1. cena: Televizor JVC

2. cena: Notebook Lenovo

3. cena: Sada nářadí Makita

4. cena: Ruční pila Makita

5. – 24. cena: Kosmetický balíček

25. – 54. cena: Balíček pracích a čisticích prostředků

Oznámení výhry

Všichni výherci budou kontaktováni prostřednictvím SMS s žádostí, aby na e-mail coopclub@coopclub.cz zaslali své jméno, telefonní číslo a úplnou korespondenční adresu (slouží k ověření správnosti u těch, kteří poslali tajenku poštou, a k doplnění údajů u těch, kteří soutěžili pomocí SMS – u těch je při losování známo jen telefonní číslo). Pokud soutěžící do data uvedeného v SMS své údaje nezašle, jeho nárok na výhru zaniká.

Po soutěžících není nikdy vyžadováno, aby volali na jakékoliv telefonní číslo!