Čiperka se vypravil na velké prázdninové dobrodružství za svým indiánským kamarádem. Pokud do křížovky správně doplníš názvy indiánských předmětů, zjistíš, ke kterému kmeni Čiperkův kamarád patří.

Tajenku spolu se svým jménem, adresou a věkem nám zašli do 31. července 2013 na adresu: DELEX, Denisovo nábřeží 4, 301 00 Plzeň, nebo na e-mailovou adresu: coopclub@coopclub.cz. Na obálku nebo do předmětu zprávy napiš „Čiperka – křížovka“.

Vylosovaní výherci se mohou těšit na balíček od společnosti Ferrero.

Výherci:

Jméno Příjmení Město
Milan Drašar Bystré
Martin Worek Třebovice
Anna Brumovská Kostice
Hana Mahdalová Přeštice
Pavel Šimek Staré Pavlovice

Řešení: Komanč