Clean

Privátní značky COOP se rozdělují do několika řad - COOP Premium, COOP Quality Standard, Klasik a Naše zdraví.

COOP PREMIUM

Jde o skupinu vlastních značek, v které je zákazníkům nabízeno zboží nejvyšší evropské kvality. Na rozdíl od jiných značek špičkové kvality však výrobky COOP Premium mají pro zákazníka i přijatelnou cenu. Najdete mezi nimi řadu masných, rybích a zeleninových výrobků, výběrové džemy, kvalitní semolinové těstoviny, vybranou kávu i voňavé cappuccino.  

     

 COOP QUALITY STANDARD

Další řada privátních značek s garancí kvality od českých výrobců je určena pro zákazníky, kteří upřednostňují kvalitní a známé značky výrobků a přitom chtějí nakoupit cenově výhodně. Podle účelu, ke kterému tyto výrobky slouží, jsou rozděleny do dalších 21 značek - např. BABYLAND, CLEAN, FORTEL, NOVÝ DEN, KŘUPETO, SLADKÁ TEČKA apod.

KLASIK

Základní řada Klasik zahrnuje zhruba 70 výrobků běžné denní potřeby. Jsou mezi nimi základní potraviny (např. mouka, sůl, rýže, těstoviny) a také nejběžnější drogistické výrobky (toaletní papír, kosmetické kapesníky, prací prášek atd.). Jsou určeny spotřebitelům, kteří dávají přednost nákupu zboží za nejnižší cenu.   

COOP NAŠE ZDRAVÍ

Naše zdraví je nejnovějším přírůstkem mezi vlastními značkami COOPu. Odráží název celého projektu, kdy ve stojanech Naše zdraví naleznete pestrou škálu doplňků stravy, zdravotnických prostředků, kosmetických přípravků, ale také humánních i veterinárních vyhrazených léčivých přípravků. Pro děti pak vitamíny na posílení imunity, přebalovací podložky, bepanthen mast, sirupy na kašel a další zajímavé produkty.

Vyberte si z 26 výrobků

Čisticí prostředek do koupelny, rozprašovač

Stručný popis výrobku: Čisticí prostředek pro čistotu a lesk koupelny Čisticí prostředek s výbornou účinností při odmašťování všech nečistot v koupelně včetně skvrn od mýdla a vodního kamene. Návod k použití: Nastříkejte na čištěnou plchu, hadříkem rozetřete a opláchněte čistou vodou. U silně znečištěných ploch nechte působit několik minut. Chraňte před dětmi. Varování: Způsobuje vážné podráždění očí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Při zasažení očí: několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc. Složení výrobku: méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfém Obsahuje Isocyclemone. Může vyvolat alergickou reakci.
Detail produktu »

Čisticí prostředek do kuchyně, rozprašovač

Stručný popis výrobku: Čisticí prostředek do kuchyně, skvělý proti mastnotě Vynikající odmašťovací schopnost, použití na všechny omyvatelné plochy v kuchyni. Návod k použití: Nastříkejte na čištěnou plochu, hadříkem rozetřete a opláchněte čistou vodou. U silnějšího znečištění (např.připečené plochy) nechte působit několik minut. Varování: Uchovávejte mimo dosah dětí. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody. Složení výrobku: méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % fosforečnany (P = 2,25 %), parfém, konzervace: Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. Obsahuje amoniak 0,06 %. Může vyvolat alergickou reakci.
Detail produktu »

Čisticí prostředek na okna, skla a zrcadla

Stručný popis výrobku: Čisticí prostředek na okna, skla a zrcadla Odstraní špínu a mastnotu, dodá rovnoměrný lesk. Návod k použití: Naneste rovnoměrně na sklo a vyleštěte tkaninou. Složení výrobku: Ethanol (< 5 %), aniontové povrchově aktivní látky (< 5 %), pomocné látky, parfém, barvivo, 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on směs 3:1 Hustota produktu: 0,97-1,00 g/cm3 Obsah organických rozpouštědel vyjádřený hmotnostním zlomkem: 0,06 kg/kg Obsah těkavých organických látek: 5,08 g/l Obsah celkového organického uhlíku: 0,0147 kg/kg Obsah netěkavých látek (sušina) vyjádřený objemovým procentem: 0,2 %
Detail produktu »

Čisticí prostředek na podlahy

Stručný popis výrobku Čisticí prostředek na podlahy všeho typu. Pro mytí a ošetření parket, laminátových panelů, plastových a kamenných podlah. Je vhodný pro komplexní čištění a údržbu všech typů omyvatelných podlah, čistí a ošetřuje zároveň. Plastové, kamenné, laminátové či parketové podlahy získávají po umytí hedvábný lesk, který vydrží po dlouhou dobu.  Složení výrobku neiontové povrchově aktivní látky < 5 %; pomocné látky; parfém; konzervační činidla, Methylchloroisothiazolinone (a) Methylisothiazolinone; barva; voda
Detail produktu »

Čisticí prostředek na sklo, rozprašovač

Stručný popis výrobku: Čisticí prostředek na okna, zrcadla a všechny skleněné plochy v domácnost. Lze použít také na okna aut a další. Návod k použití: Nastříkejte na čištěnou plochu a vyleštěte suchým netřepivým hadříkem. Varování: Při styku s kůží: pokožku omýt vodou. Při zasažení očí: rozevřít oční víčka, důkladně vypláchnout zasažené oko velkým množstvím vody. Při požití: vypláchnout ústa, vypít dostatečné množství vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc. Hořlavá kapalina a páry. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte mimo dosah dětí. Složení výrobku: méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky Obsahuje: Ethanol 9 %, Isopropanol 2 %
Detail produktu »

Čisticí prostředek pro ruční čištění koberců

Stručný popis výrobku Šampon pro ruční čištění koberců účinně odstraňuje skvrny a nečistoty z koberců, podlah, potahů a čalounění. Aktivní pěna proniká do vláken a spolehlivě odstraní všechny nečistoty. Speciální přísada zabraňuje opětovnému zašpinění. Používejte pouze menší množství připraveného roztoku, aby nedošlo k nadměrnému nasáknutí koberce. Nevhodné pro materiály, které mohou být čištěné jen za sucha. Nepoužívejte do přístrojů na čištění koberců.  Složení výrobku neiontové povrchově aktivní látky < 5 %, forforečnany 5 % nebo více, avšak méně než 15 %, parfém, pomocné látky: konzervační činidla, Methylchloroisothiazolinone (a) Methylisothiazolinone; voda
Detail produktu »

Vyhledávání výrobků

Rubriky