Stručný popis výrobku:

Ideální k odstraňování silného znečištění, vodního kamene, rzi a skvrn od vody a mýdla ze všech omyvatelných koupelnových a sanitárních povrchů. Vhodný na materiály odolné vůči kyselinám.

VAROVÁNÍ. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Používejte ochranné brýle.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc. Spotřebujte nejlépe do data uvedeného na obalu.

Použití:

Naneste na plochu, nechte krátce působit a setřete nebo opláchněte.