Stručný popis výrobku:

Čisticí prostředek pro čistotu a lesk koupelny

Čisticí prostředek s výbornou účinností při odmašťování všech nečistot v koupelně včetně skvrn od mýdla a vodního kamene.

Návod k použití:

Nastříkejte na čištěnou plchu, hadříkem rozetřete a opláchněte čistou vodou. U silně znečištěných ploch nechte působit několik minut. Chraňte před dětmi.

Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

Při zasažení očí: několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc.

Složení výrobku:

méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfém

Obsahuje Isocyclemone. Může vyvolat alergickou reakci.