Stručný popis výrobku:

Čisticí prostředek na okna, skla a zrcadla

Odstraní špínu a mastnotu, dodá rovnoměrný lesk.

Návod k použití:

Naneste rovnoměrně na sklo a vyleštěte tkaninou.

Složení výrobku:

Ethanol (< 5 %), aniontové povrchově aktivní látky (< 5 %), pomocné látky, parfém, barvivo, 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on směs 3:1

Hustota produktu: 0,97-1,00 g/cm3

Obsah organických rozpouštědel vyjádřený hmotnostním zlomkem: 0,06 kg/kg

Obsah těkavých organických látek: 5,08 g/l

Obsah celkového organického uhlíku: 0,0147 kg/kg

Obsah netěkavých látek (sušina) vyjádřený objemovým procentem: 0,2 %