Stručný popis výrobku:

Čisticí prostředek do kuchyně, skvělý proti mastnotě

Vynikající odmašťovací schopnost, použití na všechny omyvatelné plochy v kuchyni.

Návod k použití:

Nastříkejte na čištěnou plochu, hadříkem rozetřete a opláchněte čistou vodou. U silnějšího znečištění (např.připečené plochy) nechte působit několik minut.

Varování:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.

Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody.

Složení výrobku:

méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % fosforečnany (P = 2,25 %), parfém, konzervace: Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. Obsahuje amoniak 0,06 %. Může vyvolat alergickou reakci.