Stručný popis výrobku:

Ideální na odstraňování znečištění, skvrn a odmašťování veškerých omyvatelných kuchyňských i jiných povrchů, např. dlaždic, obkladu, umyvadel apod. Je vhodný na ocel, plasty a hliník.

VAROVÁNÍ. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Používejte ochranné brýle.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc. Spotřebujte nejlépe do data uvedeného na obalu.

Použití:

Naneste na plochu, nechte krátce působit a setřete nebo opláchněte.