Zdravý životní styl

Jakou vodu máme v láhvi?

Balená voda je předmětem nekonečných diskusí. Zatímco jedni na ni nedají dopustit, druzí ji kritizují. Ať už patříte k jakékoliv skupině, jistě se čas od času s její konzumací sami setkáte. Víte ovšem, jaká voda vám ve skleničce končí?

Nač si dát pozor

Nabídka balených vod je skutečně pestrá. Je vynikajícím pomocníkem na cesty, vytrhne trn z paty při poruše vodovodu, osvěží i na chalupě, kam vodovod ještě nezavedli. Stále častěji po ní sáhneme také při běžném týdenním nákupu.

Víte ovšem, jakou vodu kupujete, a na co byste si měli dát pozor? Balené vody totiž nelze házet do jednoho pytle. Především pokud je užíváte k pravidelné konzumaci, měli byste nasadit brýle na nos a zkontrolovat jejich složení.

Stolní vody

Stolní voda neboli voda pramenitá je označení pro přírodní vodu z podzemního zdroje. Je určena k pravidelné konzumaci pro dospělé a starší děti. Oproti kojenecké vodě může obsahovat více dusičnanů. Podle zákona není nutné, aby výrobek obsahoval chemické složení.

Minerální vody

Jedná se o podzemní vodu vhodnou jako nápoj k nepravidelné konzumaci. Obvykle obsahuje více než 1 g rozpuštěných minerálních látek na litr. Ze zákona musí být na obalu těchto produktů uvedeno chemické složení. Odborníci doporučují konzumovat minerální vodu pouze příležitostně a její dlouhodobé pití pouze po konzultaci s lékařem. Vyplatí se také vybírat slabě mineralizované vody a střídat je.

Vhodnost minerálních vod k pravidelné konzumaci se odvíjí od stupně mineralizace. Jak uvádí Státní zdravotní ústav (SZÚ) ve své publikaci Pitný režim, minerální vody je možné dělit na:

  • velmi slabě mineralizované – jsou vhodné pro krátkodobé dietní a léčebné kúry a pro ředění umělé kojenecké výživy na bázi kravského mléka;
  • slabě mineralizované – hodí se pro běžné pití, pokud neobsahují oxid uhličitý;
  • středně mineralizované – měly by být pouze doplňkem v nápojovém sortimentu, měly by se střídat a konzumovat v množství max. 0,5 litru na den;
  • silně mineralizované – měly by se konzumovat jen výjimečně a v omezeném množství, pro děti jde vyloženě o nevhodný nápoj;
  • velmi silně mineralizované – měly by se používat jen jako lék pod dohledem lékaře.

Z hlediska dlouhodobého příjmu jsou Národním referenčním centrem pro pitnou vodu Státního zdravotního ústavu doporučeny optimální hodnoty některých hlavních minerálních látek ve vodě takto:

Tabulka

Poznámky: (*) Dostupné údaje neumožňují zatím pro chloridy a sírany definovat jejich optimální obsah. Jejich určitá minimální koncentrace je žádoucí z chuťových důvodů, jejich horní hranice je odhadnuta vzhledem k optimu všech rozpuštěných látek. (**) Dolní hranice hydrogenuhličitanů je stanovena na základě senzorických vlastností vody, nikoliv na základě zdravotního účinku.

Uvedené hodnoty byly odvozeny z různých epidemiologických a experimentálních studií. Čím více se voda odchylovala od uvedeného složení, tím vyšší byl v zásobovaných populacích výskyt sledovaných chorob.

Léčivá minerální voda

Zvláštním druhem minerálky je přírodní minerální voda s prokázanými léčivými účinky. Opět je nutné, aby na obalu takového výrobku bylo uvedeno chemické složení vody. Jedná se o podpůrný léčebný prostředek, proto by se neměla pít dlouhodobě. Doporučuje se také konzultovat její zařazení do pitného režimu s lékařem.

Kojenecké vody

Nejkvalitnější přírodní voda pro přípravu stravy a nápojů pro kojence vhodná také k trvalému přímému požívání pro děti. Zdrojem kojeneckých vod je podzemní voda stálé kvality, jejíž mineralizace musí být maximálně do 1 g rozpustných látek na litr. Kojenecká voda nesmí být chlorovaná.

Balená pitná voda

Jedná se o výrobky, které splňují požadavky na pitnou vodu. Mohou být uměle doplňované o minerální látky – nejčastěji hořčík, sodík, draslík, vápník, nebo oxid uhličitý. Výsledný výrobek se nazývá perlivou vodou či sodovkou.

Barelová voda

Kapitolu samu pro sebe představuje barelová voda používaná do tzv. watercoolerů. Voda z barelu by se měla spotřebovat do 3 dnů od jeho otevření. Stáčecí přístroj je nutné také pravidelně čistit a nejlépe jednou za tři měsíce provést odbornou údržbu.

Co sledovat u vody v lahvi?

Pokud patříte mezi zastánce balené vody, dodržujte naše desatero, abyste zachovali její kvalitu.

1. Zajímejte se o původ vody, sledujte všechny údaje na obalu.

2. Nakupujte co nejčerstvější vodu, všímejte si data spotřeby.

3. Skladujte vodu na tmavém, chladném místě.

4. Lahev s vodou nikdy nevystavujte horku a slunečnímu záření.

5. Vodu nepijte z lahve, mohli byste bakteriemi kontaminovat celé balení.

6. Načatou vodu se snažte ihned vypít, neskladujte ji více než 3 dny.

7. Dávejte přednost ekologicky šetrnějším vratným obalům.

8. Vybírejte si slabě mineralizované vody bez obsahu oxidu uhličitého.

9. Pravidelnou konzumaci minerálních vod konzultujte se svým lékařem.

10. Při používání barelové vody pravidelně čistěte stáčecí přístroj.

Další informace

Jistou nápovědu ohledně kvality balených vod může poskytnout studie občanského sdružení dTest. Výsledky jsou volně dostupné na internetových stránkách www.dtest.cz

Podrobné složení balených vod je k nahlédnutí na internetových stránkách Státního zdravotního ústavu www.szu.cz

Pokud se o balené vody chcete zajímat více, doporučujeme také předpis č. 275/2004 Sb. – vyhláška o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy.Zanechte komentář

NEWSLETTER COOP CLUB

Přihlašuji se k odběru týdenního newsletteru s novými recepty, soutěžemi a zajímavými články.