Zdravý životní styl

Věříte či nevěříte v homeopatii?

Věříte či nevěříte v homeopatii?

Homeopatie je nejznámější alternativní léčebná metoda vůbec a jejím průkopníkem a zakladatelem byl německý lékař Samuel Hahnemann. Homeopatie vychází ze starověké moudrosti, která říká, že neexistují nemoci, ale nemocní lidé.

Podobné se léčí podobným

Název homeopatie vychází z řeckého homoios (podobný) a pathos (nemoc). Zákon homeopatie říká: „podobné se léčí podobným“. V praxi to znamená, že homeopat hledá látku, která je schopna u zdravého člověka vyvolat podobné obtíže, jakými trpí pacient.

Při této metodě se používají různé přírodní látky, rostliny, minerály a živočišné produkty, a to ve velice silně zředěném stavu. Tyto homeopatické přípravky a léky neboli homeopatika jsou tedy neškodné přípravky, neobsahují žádné škodlivé látky a působí na organismus tím nejjemnějším způsobem. Pokud jsou homeopatické léky správně zvoleny, způsobují nenásilné a přirozené zlepšení či vyléčení akutních i chronických potíží.

Kdy použít homeopatika?

Homeopatie prokázala svou účinnost při léčbě většiny chronických a civilizačních onemocnění, u nichž klasická medicína nabízí pouze potlačující či doplňkovou léčbu. Patří sem atopické ekzémy, alergie, sklon k častým infekcím, nespavost, poruchy chování u dětí a poruchy pozornosti, psychické a emocionální problémy, ale i vážnější patologie, jako jsou neurologická onemocnění nebo rakovina.

Lék pro tělo i duši

Základem stanovení léku je homeopatické vyšetření. S jeho pomocí homeopat zjišťuje jakou nemocí pacient trpí. Tím nejsou míněny pouze fyzické potíže, ale i psychické aspekty, emocionální stav, reakce na meteorologické změny atd. Cílem je najít lék nejen pro duši, ale i pro tělo – přímo na míru konkrétního pacienta. Cílem takového přístupu je nejen odstranění fyzických potíží, ale i harmonizace psychiky pacienta. Homeopatie chápe zdraví jako stav tělesné a duševní pohody.

Co znamená označení ředění CH?

Jak již bylo řečeno, homeopatika vznikají několikanásobným ředěním. Ředění se provádí tak, že se použije jeden díl účinné látky a přidá se k určitému množství rozpouštědla. Z takto vzniklého ředěného roztoku se vezme jeden díl a přidá se ke stejnému množství rozpouštědla jako v předchozím kroku a postup se opakuje. Tomuto procesu se říká potencování. Pokud se ředí v poměru 1:100, nazývá se potence centezimální a značí se písmenem CH. Např. 5 CH znamená, že přípravek byl vyroben z výchozí látky pěti po sobě jdoucími ředěními, vždy v poměru 1:100. Ředění 9 CH devíti ředěními atd.

Výběr ředění probíhá následovně: Čím větší je podobnost mezi příznaky pacienta a příznaky, které vyvolává daná látka, tím vyšší ředění musí být použito a naopak. Jestliže je tedy podobnost v oblasti:

  • místní – použijeme ředění nízké, tedy 5 CH
  • celkových příznaků – použijeme ředění střední, tedy 9 CH
  • nervových a psychických příznaků – použijeme ředění vysoké, tedy 15, nebo 30 CH

Švýcarský výzkum říká, že homeopatie funguje!

Zpráva švýcarské vlády o homeopatické medicíně z konce roku 2011 představuje nejkomplexnější hodnocení homeopatické medicíny, které bylo kdy provedeno. Tato průlomová zpráva potvrdila, že homeopatická léčba je jak účinná, tak nákladově efektivní, a že homeopatická léčba by měla být švýcarským národním programem zdravotního pojištění proplácena.

Švýcarská zpráva našla obzvláště silné důkazy na podporu homeopatické léčby infekcí horních cest dýchacích a respiračních alergií. Zpráva citovala 29 studií v oblasti „infekcí horních cest dýchacích/alergických reakcí“, z nichž 24 studií zjistilo pozitivní výsledky ve prospěch homeopatie. Dále šest ze sedmi kontrolovaných studií, které porovnávaly homeopatickou léčbu s konvenční medicínskou léčbou, ukázalo, že homeopatie je účinnější, než konvenční medicínské zásahy (zbývající jedna studie zjistila, že homeopatická léčba je ekvivalentní konvenční medicínské léčbě). Všechny tyto výsledky homeopatické léčby byly bez vedlejších účinků, běžných v konvenční léčbě drogami. Při vyhodnocování pouze náhodných placebem kontrolovaných testů vykázalo 12 z 16 studií pozitivní výsledky ve prospěch homeopatie.

Homeopatie v ČR

Homeopatii u nás Česká lékařská komora uznává za léčebnou metodu již od r. 1993. Homeopatika jsou běžně dostupná v téměř všech českých lékárnách a bez receptu je lze koupit též v internetových obchodech v zahraničí, které je zasílají poštou i do ČR.Zanechte komentář

NEWSLETTER COOP CLUB

Přihlašuji se k odběru týdenního newsletteru s novými recepty, soutěžemi a zajímavými články.