Zdravý životní styl

Proč kupovat biopotraviny?

Odpovědí na tuto otázku je více. My se zaměříme na tři hlavní důvody, proč bychom měli kupovat biopotraviny…

1. Chrání vaše zdraví

Biopotraviny obsahují v průměru větší množství vitamínu C a nezbytných minerálů (vápníku, hořčíku, železa a chrómu), stejně tak i antioxidantů, důležitých v boji proti rakovině. Biopotraviny především nesmí obsahovat žádné přídavné látky a “éčka”, tedy ani látky, jako je ztužený tuk, aspartam (umělé sladidlo) nebo glutaman sodný. Biopotraviny také nesmí obsahovat žádné dusičnany, pesticidy, ani jejich rezidua. V systému ekologického zemědělství nejsou rovněž povoleny jakkoliv genově upravené rostliny a suroviny. Poslední dobou se hodně diskutuje o užívání velkého množství antibiotik hospodářskými zvířaty s případnými vlivy na zdraví lidí. Ekologičtí zemědělci mají rutinní používání léků a antibiotik zakázáno.

2. Zaručují vysokou kvalitu a neničí přírodu

Biopotraviny pocházejí z důvěryhodných zdrojů. Všichni ekologičtí farmáři a výrobci biopotravin jsou minimálně jedenkrát ročně kontrolováni. Mnoho studií dokazuje, že ekologické zemědělství má pozitivní vliv na rozmanitost fauny a flóry, je ohleduplnější k divokým zvířatům, méně znečišťuje, produkuje méně oxidu uhličitého a nebezpečných odpadů.

3. Mají výbornou chuť

Mnoho lidí tvrdí, že biopotraviny prostě chutnají lépe. Proč tomu tak je? Ekofarmáři se snaží o to, aby zvířata zakoušela co nejméně stresu a krmí je pokud možno co nejpřirozenějším krmivem. Bioovoce i biozelenina rostou pomaleji (jelikož umělá hnojiva jsou zakázána) a mají rovněž nižší obsah vody než konvenční.

Proč je bio dražší než nebio?

Průměrně jsou bioprodukty o 20 až 40% dražší než běžné výrobky z důvodu vyšších nákladů (nižší výnosy, větší podíl ruční práce, náklady spojené s certifikací). V ekologickém zemědělství nelze nic nepřirozeně urychlovat, takže rostliny a zvířata rostou déle, což se opět projeví ve vyšší ceně finálního produktu. Cena biopotraviny, která se nesmí chemicky konzervovat, má proto kratší záruční dobu a je u ní větší riziko ztrát, je samozřejmě vyšší než cena produktů s uměle prodlouženou trvanlivostí. V důsledku těchto souvislostí i biopotraviny jsou dražší.

Obecně lze konstatovat, že cena biopotravin odráží reálnou cenu pravých přírodních potravin a ne cenu jejich chemických napodobenin. Často se mluví o tzv. spravedlivé ceně biopotravin, což znamená, že v této vyšší ceně je zohledněna i ochrana přírodních zdrojů a lidského zdraví. Věřme však, že prostředky vydané za biovýrobky se nám bohatě vrátí v podobě našeho dobrého zdraví.Zanechte komentář

NEWSLETTER COOP CLUB

Přihlašuji se k odběru týdenního newsletteru s novými recepty, soutěžemi a zajímavými články.