Tipy a rady

PF 2022 vám přeje COOP Club

PF 2022 vám přeje COOP Club

Mnoho štěstí, lásky, fyzického i duševního zdraví do dalšího roku přejeme vám všem! Mimochodem – věděli jste, že zkratka PF je odvozena z francouzského “Pour féliciter” a znamená tedy “Pro štěstí”? A kdy myslíte, že byla u nás poslána první novoročenka?

PF je vlastně novoročenka

Novoročenka (PF, slangově “péefko” – odvozeno z francouzského Pour féliciter – „pro štěstí“) je obvykle papírová kartička s přáním do nového roku. Vedle nejběžnějších papírových novoročenek se vzácně setkáváme i s novoročenkami keramickými, dřevěnými apod.

Novoročenky si dodnes uchovávají charakter důvěrného osobního sdělení. Své místo však mají i v moderním obchodním marketingu, ve kterém jsou novoročenky významným reklamním nosičem.

Novoročenky v Čechách

Původ a historie hromadného rozšíření novoročenek v českém prostředí jsou nejasné. Obvykle se uvádí, ževýznamným popularizátorem novoročenek byl hrabě Karel Chotek z Chotkova a Vojnína (1783 – 1868, v letech 1826 – 1843 nejvyšší pražský purkrabí). S jeho jménem je údajně spojeno též pronikání zkratky PF, z francouzského “pour féliciter”, do českého prostředí.

Francouzština patřila na počátku 19. století k povinné výbavě nejvyšších společenských vrstev, francouzská inspirace není proto překvapující. Zajímavé však bezesporu je, že zkratka PF v českém prostředí zdomácněla a dodnes je text PF či POUR FÉLICITER téměř běžnou součástí českých novoročenek. Ve Francii se toto slovní spojení pro novoroční přání v současnosti nepoužívá.

Historie českých novoročenek je však nejméně o několik století starší než novoročenky Karla Chotka. Bezpečně je doložena kovová novoročenka v podobě mince s německy psaným nápisem ZVM NEVEN IAHR, vyrobená v pražské mincovně a datovaná do roku 1606.

PFka = umělecké dílo!?

Významnými propagátory a tvůrci novoročenek byli a jsou výtvarní umělci. Je pravděpodobně jejich zásluhou, že novoročenka nemá být pouze slovním sdělením, ale též uměleckým dílem, které má potěšit a často též pobavit.

Všeobecné rozšíření novoročenek je dnes však již více spojeno se sériovou výrobou zejména tištěných papírových přání a v poslední době též stále oblíbenějšími elektronicky rozesílanými novoročenkami.

Novoročenky v původním smyslu slova (tj. zhotovené originální grafickou technikou a vesměs rozesílané umělci) jsou však stále vyhledávaným sběratelským artiklem.Zanechte komentář

NEWSLETTER COOP CLUB

Přihlašuji se k odběru týdenního newsletteru s novými recepty, soutěžemi a zajímavými články.