Tipy a rady

8. června = Světový den oceánů

8. června = Světový den oceánů

I oceány mají svůj den. Věděli jste o tom? Co je to za den a na co nás má upozornit? Přibližme si ho alespoň ve stručnosti.

Světový den oceánů

Světový den oceánu připadá na 8. června a vyhlásila ho OSN na konference v Riu de Janeiru roku 1992. Slaví se však až od roku 2008.

Úkolem tohoto dne je připomínat, jak jsou pro nás oceány i moře důležité. Ovlivňují celou planetu a rozhodně bychom na to neměli zapomínat a oceány znečišťovat. I když žijeme na souši, jeho další znečišťování by pro nás mělo nedozírné důsledky.

Stručně o oceánech

Oceány na Zemi tvoří světový oceán, což je souvislý vodní obal planety Země. Počítáme do něj nejen oceány, ale také moře, zálivy a veškeré vodní masy. Dohromady pokrývá plochu 361,3 mil. km2, což je 71 % povrchu planety.

Světový oceán se rozděluje na pět částí – Tichý oceán, Atlantský oceán, Indický oceán, Jižní oceán a Severní ledový oceán.

Světový oceán významně ovlivňuje globální klima a koloběh kyslíku. Podstatnou roli má i velký oběh vody uskutečňovaný mezi oceánem a kontinentem.

Bohužel lidská činnost se výrazně podílí na znečišťování oceánů, především živinami z kanalizačních splašků, plasty, ropou, toxiny a dalšími látkami. Zanechte komentář

NEWSLETTER COOP CLUB