Tipy a rady

Zvěř krmte s rozvahou

Patříte mezi ty, kteří se rozdělí nejen se svými bližními, ale myslí také na přírodu a zvěř? Pojďte si připomenout určitá pravidla, aby se jednalo o dobrý skutek a zvěři jsme neublížili.

V mrazivém počasí, kdy venku přibývá sněhu, je přikrmování zvěře bohulibou činností. Aby znamenalo skutečně dobrý skutek, mělo by mít svá pravidla. Špatné přikrmování může ublížit zvířatům a může mít také devastující vliv na přírodu. Pokud si nejste jistí, na jakém místě zvěř přikrmovat a zda je takový nápad vůbec vhodný, kontaktujte nejbližší myslivecký spolek.

Pro krmení zvěře jsou určena krmeliště nebo krmelce. Jedná se o místa, která jsou udržována, kontrolována a čištěna. V krmelci je navíc krmení chráněno před deštěm či sněhem a následným znehodnocením plísní. Důležité je dodržovat pravidla, která najdete na informačních cedulích. Pokud narazíte na úplný zákaz krmení zvířat, v žádném případě jej neporušujte. I o zvířata žijící volně v městských lesích se starají místní myslivci a lesníci, kteří do krmelců pravidelně umisťují potravu.

Krmení zvěře by mělo probíhat na klidném místě, dále od silnic. Zvěř je v této době nedostatkem potravy vysílená, proto bychom se měli v lese chovat ohleduplně. Vyrušení z odpočinku se může v době šetření energie stát spárkaté zvěři osudným. Mějte proto své zvířecí mazlíčky na vodítku a při pohybu ve volné přírodě zvěř zbytečně nerušte křikem ani jinými hlasitými zvuky.

JAKÉ KRMIVO JE VHODNÉ?

Krmivo vhodné pro zvěř se rozděluje do tří hlavních skupin a mělo by být předkládáno v různém množství:

  • OBJEMOVÉ: traviny, byliny, letorosty keřů
  • JADRNÉ: kukuřice, hrách, oves, žaludy, kaštany
  • DUŽNATÉ: ovoce, zelenina, jeřabiny

Volně přidávat můžeme všechny sušené trávy, byliny i letorosty keřů. Jedná se o přirozenou potravu volně žijící zvěře. Seno může být i vlhké nebo promoklé, nesmí však být zaplísněné. Opatrnější bychom měli být s jadrnými krmivy, která jsou pouze doplňková. Z obilí bychom neměli zvěři předkládat nic jiného než oves, protože ostatní druhy obilí zvěř nadýmají. Obezřetně bychom měli zacházet také s přikrmováním kaštany, protože obsahují velké množství saponinů. V nadměrném množství mohou být pro zvěř dokonce toxické.

PEČIVO ANO, ČI NE?

Sušené pečivo můžeme do krmelců přidávat jen v malém množství. Doporučuje se jím přikrmovat v mrazivých dnech, kdy nehrozí, že pečivo rychle provlhne. Provlhlé by mohlo zvěři způsobit trávicí obtíže a v nejhorším případě i úhyn. Rozhodně nepodávejte zvěři žádné pečivo plněné či solené. Striktní zákaz platí také pro cukroví. V žádném případě byste neměli používat pečivo plesnivé. Navíc přežvýkavci i malého množství pečiva smrtelné. Raději tedy sáhněte po vhodnějším krmivu, než je právě pečivo. Rozhodně velké NE platí pro krmení zbytky našeho jídla. Nevhodné jsou také exotické druhy ovoce nebo zeleniny.

SŮL NAD ZLATO

Neměli bychom zapomenout ani na sůl, která je pro zvěř důležitým zdrojem minerálních látek. K přikrmování je možné zakoupit solný liz v podobě solného kamene nebo pasty. Sůl můžete napěchovat do pařezů nebo ji umístit na kůl, kde se bude postupně rozpouštět.

KRMENÍ S DĚTMI

Pro děti je velmi atraktivní příprava “vánočního” stromku pro lesní zvěř. Použít můžete čerstvé ovoce a zeleninu. Velice vhodná jsou jablka, hrušky, švestky, ale třeba také brambory či cibule. Uplatní se i přírodniny, které s dětmi nachystáte v průběhu roku. Hodí se sušené šípky, oříšky, šišky, bukvice nebo různá semínka. Myslet můžete i na nejmenší zvířátka, která ocení oves či směs zrní, které zakoupíte v chovatelských potřebách. Zavěsit můžete i lojové koule. Jen nezapomeňte použít přírodní materiál, který se v přírodě rozloží.

Také vězte, že je lepší nabídnout zvěři menší množství potravy v kratších intervalech. Odborníci doporučují umístit množství krmení, které vydrží maximálně na týden, aby se nekazilo. Pravidelné přikrmování zvěře je důležité také kvůli tomu, aby spárkatá zvěř nezpůsobovala škody na lesních porostech.

NÁŠ TP: JEDLÉ LEDOVÉ OZDOBY

Do mističek nebo kelímků od jogurtu nakrájíme kousky semínka. Mezi suroviny zastrčíme očko z jutového provázku, zalijeme vodou a necháme zamrazit v mrazničce nebo za chladné noci venku. Vyjmeme z mističek a rozvěsíme jako ozdoby na stromy. Pokud chceme ozdoby donést do volné přírody, můžeme je místo na provázek zavěsit na kousky slámy nebo je pouze položíme na vhodná místa.Zanechte komentář

NEWSLETTER COOP CLUB