Tipy a rady

Stavební spoření v roce 2012

Stavební spoření v roce 2012

V televizi, rádiu, na internetu i v novinách – ze všech stran se hrnou katastrofické scénáře ohledně budoucnosti. Politici i ekonomové radí jediné: začít spořit. Proto se podíváme, jak je na tom dnes stavební spoření.

Komu je určené?

Stavební spoření je primárně určené pro jedince, kteří hledají způsob řešení své bytové situace, ale stále častěji je vyhledáváno také jako progresivní spořicí produkt. Přestože se od nového roku podmínky stavebního spoření s novelou zákona změnily, v porovnání s běžnými bankovními produkty stavební spoření stále nabízí výrazně lepší úročení.

Nárok na státní podporu se posuzuje za každý kalendářní rok. Má na ni právo účastník státního pojištění a to fyzická osoba – občan ČR, občan EU či fyzická osoba s povolením k pobytu na území ČR a přiděleným rodným číslem.

S čím je třeba počítat

Výše pravidelného vkladu závisí na výši stanovené cílové částky, tarifu i variantě, které má účastník sjednané ve smlouvě. Kromě pravidelných vkladů lze provádět také mimořádné vklady v průběhu roku, které smluvně vázané nejsou. Na výše uvedené podmínky je dobré myslet už při podpisu smlouvy o stavebním spoření. Vyššími měsíčními vklady i mimořádnými vklady a zejména stanovením přiměřené cílové částky je totiž možné dosáhnout rychlejšího přidělení úvěru ze stavebního spoření.

Jak uvádí server Hypoindex.cz, pro získání řádného úvěru ze stavebního spoření je nezbytné splnit tři podmínky: Naspořit dostatečně vysoký podíl cílové částky, který se podle tarifu a stavební spořitelny pohybuje mezi 35 a 50 % (nejčastěji 40 %), spořit minimálně dva roky a dosáhnout dostatečně vysokého hodnotícího čísla.

Změny, které přinesl rok 2012

Výše státní podpory bude za rok 2011 (tzn. příspěvek vyplacený v roce 2012) činit 10 % z ročního vkladu, maximálně však dva tisíce korun. Tato změna se týká nejenom nově podepsaných smluv, ale taktéž smluv již existujících. Nově budou zdaněny také připsané úroky, a to 15% srážkovou daní. Tuto daň za klienta odvede přímo stavební spořitelna.

Spolu s novelou zákona o stavebním spoření se v tisku objevily také spekulace o omezení účelového čerpání naspořených prostředků. Ty by byly vázané pouze na bydlení a bylo by nutné čerpání z prostředků dokládat. Ministerstvo dále plánuje možnost rozšířit dosavadní trh pěti stavebních pojišťoven o univerzální banky, a tím podnítit vznik konkurenčního prostředí. Reálné by to však mělo být nejdříve v roce 2015.

Co je dobré vědět:

  • Minimální doba spoření je zákonem určena na 24 měsíců.
  • Naspořené finance včetně příspěvku státní podpory je možné podle zákona vybrat teprve po uplynutí vázací doby šesti let.
  • Jedna fyzická osoba může uzavřít více smluv o stavebním spoření, výše státního příspěvku však nesmí být v celkovém součtu překročena.
  • Úvěr ze stavebního spoření a překlenovací úvěr může být stavební spořitelnou poskytnut a účastníkem stavebního spoření čerpaný pouze na financování potřeb souvisejících s bydlením.
  • Stavební spoření je možné přerušit, aniž by účastník ztratil dosud připsané zálohy.
  • Stavební spoření je variabilní, co se možnosti vkladu týká – spořit lze měsíčně, kvartálně, pololetně i ročně.
  • Stavební spoření je možné předplatit i na několik let dopředu.

Trocha čísel na závěr:

  • Podle údajů Ministerstva financí ČR se za loňský rok podepsalo 277 465 nových smluv, což znamená pokles o 47,9 %.
  • Objem úvěrů, který stavební spořitelny poskytly od začátku svého působení na českém trhu, činí 530,3 miliardy Kč (Asociace českých stavebních spořitelen).
  • Průměrná výše cílové částky u nových smluv uzavřených fyzickými osobami v roce 2010 činila 311 376 Kč (Asociace českých stavebních spořitelen).


Zanechte komentář

NEWSLETTER COOP CLUB