Tipy a rady

Krakov

Bývalé hlavní město Polska a sídlo polských králů je bezpochyby nejkrásnějším městem našich severních sousedů. Není mnoho měst, jejichž architektonické bohatství je tak rozsáhlé jako v Krakově. O tom svědčí skutečnost, že jeho historické jádro bylo v r. 1978 zařazeno na seznam světového a kulturního dědictví UNESCO.

Nejživější a nejnavštěvovanější částí Krakova je náměstí Rynek Glówny, jež patří mezi největší náměstí v Evropě (200×200 m). V jeho srdci stojí od 14. stol. přes 100 m dlouhá renesanční budova Sukiennice. Po staletí sloužila jako tržnice, dnes si zde můžete koupit v obchodních stáncích výrobky domácích uměleckých řemeslníků, oblíbené jsou především ozdobné předměty z jantaru. V prvním poschodí je Galerie polského malířství s díly nejslavnějších domácích umělců. U monumentálního pomníku Adama Mickiewicze, připomínajícího jednoho z největších polských básníků období romantismu, se s oblibou setkávají skupiny mládeže a studentů.

Náměstí má dvě výrazné dominanty – samostatně stojící radniční věž a především gotický Mariánský kostel, tvořený dvěma věžemi. Vyšší, tzv. Hejnalica, se tyčí do výšky 81 m a patří mezi nejkrásnější gotické stavby v Polsku. V její nejvyšší místnosti den co den každou celou hodinu trubač hraje melodii, kterou v půli motivu naráz přeruší. Legenda říká, že strážník se pokusil varovným signálem upozornit obyvatele města před tatarským útokem, ale jeho hrdlo šíp proklál dřív než stačil celou melodii dokončit.

Z náměstí vede na všechny strany síť rozcházejících se ulic, které byly vytyčeny podle smělého urbanistického plánu už v roce 1257. Ty lemují nádherné paláce, měšťanské domy a četné svatostánky. Oblíbené korzo nabízí především Floriánská ulice, jež byla hlavní obchodní tepnou starého Krakova a součástí královské cesty už ve středověku. Dnes se zde nacházejí luxusní obchody, ale i útulné hospůdky, cukrárny a kavárny.

Krakov se pyšní nejstarší univerzitou v zemi, Jagellonskou, založenou v r. 1343. Studoval na ní i geniální astronom Mikuláš Koperník, autor teorie tvořící základ moderní astronomie, podle níž Země obíhá kolem Slunce.

Z opevnění starého města se zachovala mohutná Floriánská brána a na ni navazující část hradební zdi. Ta slouží k potěšení turistů jako velká prodejní obrazová galerie pod širým nebem s výtvory různorodé kvality. Na místě odstraněného opevnění byl v letech 1820 – 1830 založen park, který obkružuje a uzavírá celé vnitřní město. Jeho obvod měří čtyři kilometry a je oblíbeným místem procházek místních i útočištěm pro znavené turisty.

Na vápencovém kopci Wawel nad údolím řeky Visly se rozkládá perla celé země, královský zámek a arcibiskupská katedrála, znamenající pro Poláky to, co pro nás pražské Hradčany. Je to magické místo, kde se tvořily bohaté polské dějiny. Od středověku až do 18. stol. zde byli korunováni a pohřbíváni polští panovníci.

Mimo hranice starého města se vyplatí navštívit čtvrť Kazimierz. Kdysi samostatné město založil ve 14. stol. král Kazimír. Od 15. stol. sem bylo přesídleno početné židovské obyvatelstvo, svého času tvořící nejpočetnější židovskou obec v Evropě, jež tu vytvořilo významné středisko vzdělanosti a kultury. Génius loci židovské čtvrtě lze prožít díky zachovalým domům z 16. až 18. století, synagogám a židovskému hřbitovu.Zanechte komentář

NEWSLETTER COOP CLUB

Přihlašuji se k odběru týdenního newsletteru s novými recepty, soutěžemi a zajímavými články.