Tipy a rady

Jak si zajistit spokojené stáří?

Jak si zajistit spokojené stáří?

Kvůli změnám v důchodovém systému téměř nikdo pořádně neví, co nás v budoucnu čeká a nemine. A protože je jazyk české penzijní reformy pěkně zamotaný, snažili jsme se pro vás rozklíčovat alespoň ty nejpodstatnější informace.

Penzijní chrám o třech pilířích

Nová struktura penzijního systému bude mít tři pilíře:

I. pilíř – státní průběžný systém (PAYG).

II. pilíř – nově zřízený kapitalizační pilíř, do kterého bude možné dobrovolně vstoupit, ovšem poté již bude povinnost setrvat v něm až do důchodového věku. V tomto pilíři se bude moci každý rozhodnout, jakou investiční strategii zvolí. Zda své prostředky svěří více rizikovým fondům s většími výnosy nebo vsadí na jistější investici, ale úspory méně zhodnotí.

III. pilíř – plně dobrovolný systém vycházející se současného penzijního připojištění, které však bude reformováno.

Podle zákona se občané budou nadále účastnit povinného prvního pilíře, zároveň jim bude umožněno dobrovolně vstoupit do nově zřízeného druhého pilíře s tím, že od okamžiku vstupu bude povinnost setrvání až do důchodového věku. Současně se lze účastnit i třetího pilíře s možností kdykoliv vstoupit i vystoupit. Nárok na státní příspěvek a daňové úlevy je však podmíněn setrváním do doby dosažení důchodového věku.

Ze svého či ze státního?

Zlomovým pro důchody je rok 2013. Od prvního ledna totiž začne platit důchodová reforma přinášející razantní změny. Na důchodové pojištění jde aktuálně 28 % z vyměřovacího základu mzdy. I v budoucnu by mělo 25 % z této částky směřovat do prvního pilíře, zbylá tři procenta se pak mohou přesunout do druhého pilíře. K tomu ale bude muset sám pojištěnec přispořit 2 % ze základu pro výpočet odvodu na sociální pojištění. Další jedno procento by pak lidé mohli posílat dobrovolně ve prospěch svých rodičů. O tom, zda se jedinec spolehne pouze na stát, nebo využije soukromého fondu, se každý musí rozhodnout do 35 let věku. Lidé nad touto věkovou hranicí se však musí rozhodnout už v průběhu prvního pololetí 2013.

Podle výpočtů je spoření do soukromých fondů výhodné pro lidi, jejichž hrubý měsíční příjem je vyšší než 23 tisíc korun. Na výplatu těchto financí mají ovšem nárok až po dosažení důchodového věku. Finance také nejde čerpat jednorázově – budou vypláceny postupně, a to minimálně v délce 20 let. V poslední době se však začíná mluvit o tzv. předdůchodu. Jedná se o možnost čerpat finance ze soukromého penzijního fondu ve věku, kdy již bude složité uplatnit se na pracovním trhu. Tento krok se však nelíbí Evropské komisi, takže jeho zavedení je nyní diskutabilní.

Naspořené finance se stanou součástí dědického řízení v případě, že jedinec zemře ve spořicí části. V případě, že penzista zemře později, dostanou dědici zbytek naspořených peněz (pokud se důchodce rozhodl pro dvacetiletou výplatu renty). Jestliže se penzista rozhodl pro doživotní formu penze, pak výplata končí jeho smrtí.

(Ne)jistota soukromých fondů

Stát za finance uložené v soukromých fondech nebude nijak ručit. Co ovšem ovlivní, jsou podmínky jejich fungování. Průměrný roční výnos z těchto fondů se předpokládá mezi 4 a 5 %. Je třeba ovšem počítat také s inflací a výdaji na provoz fondu samotného. Obdobný systém fungující v Evropě ukazuje, že zhodnocení je v lepším případě nulové, či lehce minusové.

V ČR existuje momentálně devět penzijních fondů, které se od roku 2013 změní na tzv. transformované fondy. Penzijní připojištění bude od tohoto data nazýváno doplňkovým penzijním spořením a bude ho upravovat zákon č. 427/2011 Sb. Transformované fondy budou mít stejné podmínky jako nynější penzijní fondy a bude možné do nich vstoupit pouze do listopadu 2012. Poté se fondy zakonzervují. Od prvního ledna 2013 bude možno uzavírat pojistky pouze k novému doplňkovému penzijnímu spoření.

Do důchodu později

Současná hranice odchodu do důchodu – tedy 65 let – se bude do budoucna prodlužovat. Dle předpokladů se odchod do důchodu posune na hranici 70 let věku – ani tato hranice však není definitivní. Prozatím platí, že muži narození po roce 1965 by měli odejít do důchodu v 65 letech, stejně jako ženy s jedním dítětem. O rok dříve půjdou do penze ženy se dvěma dětmi.

Podrobnosti naleznete na stránkách Ministerstva financí (www.mfcr.cz)

2 komentáře pro článek Jak si zajistit spokojené stáří?

Rudla
Zatím se pořád píše, co čeká občana, který si chce založit důchodové spoření, nbo který uř ho má ale ještě není důchodce. Ale nikde jsem se ještě nedočetl pro co se můžu rozhodnout já, 73 letý důchodce, který si už dlouhá léta platí dúchodové spoření. Kdo mi poradí, na koho se mám obrátit?
redakce
Dobrý den, děkujeme za Vaši reakci. Píšete v ní, že si dlouhá léta platíte "důchodové spoření". Není však jasné, zda tím myslíte zvláštní důchodové připojištění nebo klasické dávky na důchodové a sociální zabezpečení, které platí každý z nás. Pokud se jedná o tyto dávky, nic jste jimi nespořil, ale jen v konkrétní době přispíval do systému, ze kterého byly vypláceny důchody právě žijícím důchodcům. Bohužel Vám tedy neporadíme, na koho se můžete obrátit. Můžeme Vás jen potěšit, že Váš současný důchod je se stoprocentní jistotou vyšší než důchody, které budou čekat na generace mladší. S přáním krásného dne Redakce www.coopclub.cz


Zanechte komentář

NEWSLETTER COOP CLUB