Tipy a rady

Co s naspořenými penězi?

Do čeho vložit naspořené finance? Otázka pro běžného smrtelníka složitá natolik, že se jí většinou vyhýbáme. Pokud už se nám podařilo vytvořit finanční rezervu, pak ji často necháváme ležet na bankovních účtech nebo v důmyslných skrýších naší domácnosti. Jak však naspořené finance zúročit?

Korunka ke korunce

Univerzální rada bohužel neexistuje, ale nabízíme přehled nejčastějších cest, jak se zajistit do budoucna. Ať už se rozhodnete využít služeb (mnohdy) ziskem motivovaných finančních poradců či nikoliv, je třeba zodpovědět si dopředu několik klíčových otázek. Kolik prostředků chceme investovat? Na jak dlouhou dobu? Co od investice očekáváme? Jaká rizika jsme ochotni podstoupit?

Základním úspěchem investice je omezení rizik. Toho lze snadno docílit diverzifikací investic, tedy tím, že veškeré úspory nevložíme pouze na jediné místo. Dále je třeba si uvědomit, že výnosy z vkladů ohrožuje ještě jeden soupeř, inflace. Otázkou tedy zůstává, zda výnos bude skutečný, nebo pouze nominální.

Spořicí účty

Spořicí účet nabízejí nejčastěji bankovní instituce jako alternativu k běžným účtům. V takovém případě je možné tyto účty propojit, aby se vzájemně dorovnávaly – nadbytečné prostředky z běžného účtu putují každý měsíc na spořicí účet, naopak při nedostatku financí na běžném účtu je možné tyto finance přečerpat z účtu spořicího.

Při výběru spořicího účtu by vás neměla zajímat pouze výše úrokové sazby, byť je jedním z klíčových faktorů. Pozornost věnujte také výši případných poplatků, které se k hospodaření s účtem vztahují. Uvědomte si, zda budete k účtu přistupovat pravidelně (a tedy potřebujete také internetové bankovnictví, případně platební kartu), nebo zda má sloužit výhradně jako úložiště úspor.

Jistou variantou spořicího účtu jsou tzv. termínované vklady, které mnohdy nabízejí vyšší zhodnocení než některé spořicí účty. Peníze jsou na nich však vázané po delší dobu a jejich výběr bývá sankcionován. Termínované vklady poskytují nejenom banky, ale také družstevní záložny, které v současnosti nabízí nejlukrativnější zúročení. Zároveň však pro klienty představují možné riziko – vždyť s důvěrou k družstevním záložnám v minulosti zamávalo několik pádů kampeliček. Úroky z vkladů jsou závislé na výši vložené částky a období vkladu, které může být v rámci dnů, měsíců i let.

Kapitálové trhy

Pokud si pohráváte s myšlenkou vstupu na kapitálové trhy, máte možnost naučit se základům finanční gramotnosti prostřednictvím mnoha seminářů. Leckteré kurzy poskytují samotné bankovní instituce a jsou zdarma. Raději si ovšem připlaťte a získejte objektivní znalosti. Ve většině případů vám bohužel či bohudíky nezbývá, nežli se svěřit do rukou investičních společností, prostřednictvím nichž budete svůj záměr realizovat. Malý individuální investor totiž mnohdy nemá možnost nakupovat nebo prodávat dané investiční aktivum přímo a musí svou činnost realizovat prostřednictvím osob oprávněných k takovému obchodování.

Novodobý poklad

Investice do zlata a drahých kovů, numismatických předmětů či uměleckých děl představuje pro průměrného českého střádala spíše nezvyklou alternativu, jak své úspory zhodnotit pro doby budoucí. Cena zlata z dlouhodobého hlediska v posledních letech prudce stoupala, ale pak se její růst zastavil a následně propadl téměř o 30 %. V pátek 12. září 2014 se žlutý kov dostal na své osmiměsíční minimum. Odborníci však do budoucna předpokládají jeho další růst.

Pokud se k takovému kroku odhodláte, vězte, že ani zlato, ani drahocenné umělecké předměty nemohou ležet ve vaší domácnosti jen tak. Bude třeba zřídit připojištění, případně tyto cennosti zabezpečit v domácím či bankovním trezoru, a tedy vás jejich vlastnictví bude „něco“ stát.

Nemovitosti

Nežli se rozhodnete pořídit si nemovitost jako investiční záměr, je třeba uvědomit si několik podstatných podmínek. Velice důležitá je nejenom pořizovací hodnota a samotný stav nemovitosti, ale zejména lokalita. Je to totiž konstantní vlastnost, se kterou na rozdíl od ceny nehnete. Rozhodující je také to, zda se jedná o rezidenční či komerční nemovitost, jak moc je nemovitost citlivá na hospodářský vývoj, jak náročná je daná nemovitost na správu.

Vklad do sebe sama

Ačkoliv se to může zdát jako nadsázka, vklad do sebe sama může přinést mnohem větší zisk, než si většina smrtelníků uvědomuje. Ať už jde o zvyšování profesní kvalifikace studiem vysoké školy, rozšiřováním jazykových znalostí či nejrůznějšími rekvalifikačními kurzy. Znalosti a zkušenosti vám nikdo neodejme, naopak získáte vyšší cenu na pracovním trhu. Zařadit by se sem samozřejmě dalo také založení vlastní živnosti.Zanechte komentář

NEWSLETTER COOP CLUB