Zdravý životní styl

Regionální potraviny

Poptávka po místních (regionálních) produktech u nás stále roste, o čemž svědčí i úspěch farmářských trhů. Češi již nechtějí nakupovat nekvalitní levné potraviny z jiných zemí. Poznávají, že nejlepší je to, co vyrostlo a bylo vypěstováno kdesi u nich za humny. A právě COOP čím dál tím více spolupracuje s menšími regionálními dodavateli.

Proč je o regionální potraviny takový zájem?

V první řadě je to neoddiskutovatelný fakt, že tyto potraviny jsou díky krátkým distribučním cestám mnohem čerstvější než potraviny, které k nám putují z velké dálky. Čerstvější regionální potraviny mívají zpravidla lepší chuť i cennější nutriční vlastnosti. S dopravou souvisí i skutečnost, že čím blíže jsou potraviny ke spotřebiteli, tím méně je zatíženo životní prostředí při jejich dovozu.

Dalším důvodem, proč jsou regionální potraviny tak žádané, je jejich sledovatelnost. Potraviny vyráběné v našich domácích podmínkách mohou mít totiž spotřebitelé i kontrolní inspekce mnohem lépe na očích. Tím následně dochází k nepřímému tlaku na výrobce, aby udržovali kvalitu svých potravinových produktů na vysoké úrovni.

Neposledním důvodem, proč dát přednost regionálním potravinám, je podpora zaměstnanosti v daném regionu. Prosperující zemědělci, zpracovatelé i prodejci pak představují záruku udržení nebo dokonce rozšíření počtu pracovních míst.

Značka Regionální potravina

Ministerstvo zemědělství České republiky již třetím rokem uděluje značku “Regionální potravina” nejkvalitnějším zemědělským nebo potravinářským výrobkům, které zvítězí v krajských soutěžích. Tuto značku (zelenomodré logo Regionální potravina) si pak mohou lokální výrobci a prodejci umisťovat na obaly svých výrobků. Spotřebitel má tím pádem záruku, že spolu s tímto logem kupuje opravdu kvalitní, chutné, tradiční či nějak speciální potraviny.

Zájem o tuto značku neustále stoupá. V roce 2010 bylo oceněno 71 výrobků, o rok později 99 a letos se značky Regionální potravina dočkalo 103 produktů. Celkem si tedy můžeme pochutnat již na 273 výrobcích s logem Regionální potravina. Cílem celého projektu je představit spotřebitelům to nejlepší, co potravinářská produkce jednotlivých krajů České republiky nabízí.

Soutěž Regionální potravina

Logo regionální potravina získají jen nejlepší potraviny, které jsou vybrány v krajských soutěžích. Podmínkou pro účast v soutěži je to, že zemědělský nebo potravinářský výrobek musí být vyroben v příslušném regionu a ze surovin daného regionu. Je-li to v odůvodněných případech nutné, mohou to být tuzemské suroviny. Soutěže se mohou účastnit pouze výrobky od malých nebo středních potravinářských výrobců (tj. takových, kteří mají maximálně 250 zaměstnanců). Posuzuje se pochopitelně obzvláště kvalita potraviny a její výjimečnost, která bude zaručovat její jedinečnost ve srovnání s obdobnými výrobky na trhu. Vítěz každé kategorie získává certifikát a právo užívat značku Regionální potravina daného kraje. Platnost této značky je 4 roky.

Regionální potraviny v prodejnách COOP

Význam regionálních potravin poslední dobou právem roste a je důležité, aby i obchodníci podporovali kvalitní regionální producenty. Jak již bylo zmíněno, právě regionální výrobci udržují zaměstnanost v regionech. Skupina COOP dlouhodobě prodej regionálních výrobků podporuje a je prodejcem s jedním z největších zastoupení těchto výrobků v prodejnách. Mnoho z členských družstev COOP úspěšně provozuje vlastní programy na podporu regionálních potravin. Za všechny můžeme uvést program Jednoty v Českých Budějovicích „Kvalitní potraviny z našeho regionu“, nebo program Konzumu v Ústí nad Orlicí „U nás doma“.Zanechte komentář

NEWSLETTER COOP CLUB

Přihlašuji se k odběru týdenního newsletteru s novými recepty, soutěžemi a zajímavými články.