Stručný popis výrobku:

Šetrný k čištěným povrchům, nezanechává šmouhy. Ideální na nerezové nádobí a připáleniny. Není vhodný k dlouhodobému používání na leštěné povrchy. Neobsahuje fosfáty.

VAROVÁNÍ: Obsahuje uhličitan vápenatý. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Používejte ochranné brýle.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

Použití:

Malé množství písku naneste na znečištěný povrch nebo houbičku a rozetřete. Po vyčištění setřete nebo opláchněte.