Stručný popis výrobku:

Alkalické AA LR6 baterie (tužkové), sada 4 ks na blistru

Baterie vždy správně instalujte, dbejte na správnou polaritu, nedobíjejte, nerozebírejte, nevystavujte přímému ohni a nevhazujte do ohně. Vybité baterie odevzdejte na příslušném místě určeném ke sběru nebo recyklaci.

Uchovávejte na suchém místě. Udržujte mimo dosah dětí.

0 % Cd, Hg