Stručný popis výrobku:

Travní směs DOSEV je vhodná pro dosev a rychlou regeneraci poškozených míst v trávnících. V travní směsi jsou vybrané odrůdy jílku, které se vyznačují především rychlým startem při klíčení (klíčí do 5ti dnů od výsevu) a bohatým odnožováním. Již za 3 týdny od dosetí bude trávník ucelený.

Vhodná teplota půdy pro dosev je 20 °C a vyšší, při nižších teplotách se doba klíčení prodlužuje. Pro dosev je nevhodné horké a suché období, kdy hrozí riziko zaschnutí naklíčených semen, nebo mladých rostlinek, které nemají dostatečně vytvořené kořínky do větší hloubky. Nejvhodnější období pro výsev je při dlouhodobě zataženém a deštivém počasí.

Návod k obnovení kvalitního trávníku:

Vhodné období pro dosev trávníku je duben až květen a konec srpna až polovina září. Před dosevem zlikvidujte plevele selektivním herbicidem, popřípadě vyhrabejte a odstraňte travní plst, mech apod. Zároveň ostrými hráběmi nakypřete utuženou vrchní vrstvičku půdy. Na větší plochy lze použít vertikutátor. Následně doporučujeme trávník přihnojit a doset travní směsí. Pro lepší vzejití a zakořenění semen doporučujeme dosev překrýt 0,5 -1 cm vrstvou trávníkového substrátu, nebo alespoň mělce zahrábnout do země. Holá místa dosévejte dávkou asi 20 g/m2 , pro řídký travní porost stačí úměrně menší množství. Nakonec dosev opatrně zavlažte a v průběhu následujících 2 – 3 týdnů dbejte na to, aby plocha klíčících semen nikdy nevyschla.