Stručný popis výrobku:

Totální herbicid. Postřikový systémový herbicid ve formě rozpustného koncentrátu k hubení nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě, v jabloních, hrušních, na strništích orné půdy a k obnově trvalých travních porostů u luk a pastvin.