Tipy a rady

Víte, co znamená K†M†B†?

Víte, co znamená K†M†B†?

6. ledna slavíme svátek Zjevení Páně, lidově nazvaný svátek Tří Králů. V tento den podle Bible dorazili k právě narozenému Ježíškovi králové – mudrci. Zajímavé na tom je, že tito králové byli cizinci a jinověrci. Ve svátku Tří Králů se totiž Kristus může zjevit i nevěřícím či lidem jiné než křesťanské víry.

Dary Tří Králů

Svatí Tři králové přinesli Ježíškovi tyto dary – zlato, kadidlo a myrhu. Co přesně tyto dary představovaly se můžeme dnes jen domnívat. Jisté ale je, že všechny tyto dary byly v tehdejší době nejen velmi drahé, ale i cenné pro svou léčivou sílu.

Zlato bylo a stále je nejušlechtilejším kovem a symbolem bohatství.

Kadidlo bylo zase díky své vůni navozující slavnostní atmosféru velmi vyhledávané v mnoha náboženstvích. Šlo o směs vonných dřevin a pryskyřic, myrhy, semínek, kořenů a usušených květů. Kadidlo se pálilo na rozžhaveném dřevěném uhlí v kadidelnicích, čímž se uvolňoval vonný dým. Prodávalo se v malých, průhledných kouscích, barvu mělo světle žlutou nebo bledě červenou a na povrchu se voskově lesklo. Kadidlo se kromě vykuřování v chrámech odedávna používalo také k výrobě mastí a léků.

Myrha byla zase šťáva získaná ze stejnojmenného keře, která na vzduchu tuhla v průhlednou hmotu žluté, červené či hnědé barvy. Měla velikost ořechu a platilo se za ni zlatem, proto si ji mohli dovolit jen ti největší boháči. Stejně jako kadidlo se používala na vykuřování v chrámech nebo při různých slavnostech. Zajímavostí je, že již staří egypťané balsamovali mrtvé rozpuštěnou myrhou. Římané zase myrhu přidávali k vínu pro jeho lepší vůni a také si myrhu vtírali do vlasů. Podobně jako kadidlo patřila myrha mezi vonné látky s léčivým účinkem.

Co se děje v tento den?

Svátek Tří Králů odjakživa doprovázejí různé lidové zvyky. V tento den se koledníci vydávají na koledu. Koneckonců, tříkrálová koleda patří mezi koledy obecně nejznámější – vždyť kdo by neznal: „My Tři králové jdeme k Vám, štěstí zdraví vinšujem Vám…“.

V západní církvi se v tento den žehná voda, kadidlo a předměty ze zlata a křída. Při žehnání domů se na dveře svěcenou křídou píší písmena C † M † B †, u nás v Čechách obvykle K † M † B †. Nejsou to však počáteční písmena jmen Tří králů „Kašpar, Melichar a Baltazar“, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského „Christus mansionem benedicat“, jež znamená „Kristus žehnej tomuto domu“. Mezi písmeny rovněž nejsou tři plus, ale tři křížky, za kterými následuje letopočet.

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka je akce organizovaná Českou katolickou charitou a je největší dobrovolnickou akcí v České republice. Jejím hlavním účelem je pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným skupinám lidí – zejména pak přímo v regionech, kde sbírka probíhá.

Dary vybírají koledníci ve dnech 6. až 13. ledna, přičemž obvykle chodí tři koledníci v dětském věku (coby tři králové) a mají u sebe dospělý doprovod vybavený od pořádající charity průkazem koledníka – ten je reakcí na skupinky falešných koledníků, kteří se na sbírce přiživovali. Skupina má zapečetěnou kasičkou s logem Charity. Do sbírky lze samozřejmě přispět i přímo na účet charity a dárcovskými SMSkami.

Zdroje informací: www.ceske-tradice.cz, www.wikipedia.cz a www.trikralovasbirka.czZanechte komentář

NEWSLETTER COOP CLUB

Přihlašuji se k odběru týdenního newsletteru s novými recepty, soutěžemi a zajímavými články.