Naše značka COOP DOBRÉ JISTOTY

Naše značka COOP DOBRÉ JISTOTY

Nebezpečné potraviny jsou téměř všude

Poslední dobou nás každou chvíli média upozorňují na nebezpečné potraviny. Posypová sůl místo klasické, dioxiny ve vejcích, kyselina mravenčí v kysaném zelí a okurkách, vaječná moučka s jedovatým olovem, nebo téměř bez vajec. Výčet by mohl být ještě mnohem delší. Naučili jsme se číst složení výrobku z jeho obalu. Víme, co našemu organismu škodí. Kde ale máme vzít jistotu, že ve výrobku není ukryto něco, co naše zdraví poškodí?

Myšlenka značky COOP DOBRÉ JISTOTY

COOP rozhodl, že nám v tomto světě nejistot pomůže. Řetězce nabízejí zákazníkům privátní značky v klasické, standardní a výjimečné kvalitě. Ovšem COOP chce svým zákazníkům dát víc. Chce jim dát jistotu, že to, co si koupí, je opravdu to nejlepší a splňuje předem stanovená kritéria. Mezi nimi jsou na předních místech bezpečnost a kvalita. Z těchto důvodů zavedl do portfolia svých vlastních výrobků zcela novou, unikátní řadu – COOP DOBRÉ JISTOTY.

Produkty, které splní náročné požadavky na bezpečnost a kvalitu, mají jako součást designu logo COOP DOBRÉ JISTOTY. Jedná se o oranžový pruh na okraji obalu nebo etikety a další prostor s důležitými informacemi pro zákazníky. Zde zákazník načerpá řadu zajímavých informací jako jsou průměrné výživové hodnoty výrobku a informace o tom, že výrobek je bez konzervantů, bezlepkový, že neobsahuje kontroverzní éčka apod.

Kritéria značky COOP DOBRÉ JISTOTY:

1. Bezpečný: Bez geneticky upravených vstupů, bez kontroverzních aditiv, umělých barviv nebo dalších přídatných látek.

2. Poctivý: Obsahuje přírodní a přirozené suroviny, pouze deklarované složky, a to v množství odpovídajícím textové části označení výrobku.

3. Ověřený: Testovaný prováděnými ochutnávkami s větším počtem externích respondentů (doloženo protokoly z ochutnávek), ověřený renomovanými pracovišti a specializovanými tiskovými institucemi.

4. Český: Garance výroby v České republice, s uvedením místa výrobce, kde je výrobek vyroben, s minimálním podílem 90% české práce a 80% českých vstupních surovin (s výjimkou výrobků, v nichž jsou obsaženy nezbytné suroviny, které přirozeně nemohou mít původ v ČR).

5. Ekologický: Splňuje podmínky ekologické obnovitelnosti zdrojů, bez fosfátů, cfc, není testován na zvířatech, obaly jsou ekologicky likvidovány.

6. Společensky odpovědný: Neobsahuje dětskou a jinak společensky neúnosnou práci, výrobce je společensky bezúhonný.

Důvěřuj, ale prověřuj aneb Ochutnávky

Všechny výrobky pyšnící se logem COOP DOBRÉ JISTOTY jsou léty prověřeny. V sortimentu privátní značek jsou dlouhodobě a zákazníkům opravdu chutnají. Což je určitě to nejlepší doporučení, proč si tyto produkty koupit. Ale jak je to s novými výrobky? Také musejí řadu let čekat, aby se zjistilo, jestli lidem chutnají? Rozhodně ne. Pro tyto případy jsou připraveny ochutnávkové testy.

Ochutnávka nezahrnuje jen hodnocení chuti, ale také vzhledu, konzistence, vůně či barvy, součástí posouzení jsou i textové části obalu výrobku. Jde o hodnocení prováděné výhradně lidskými smysly. Vždyť to je to jediné, co má k dispozici každý ze zákazníků. Asi těžko budeme doma provádět chemické rozbory. Ale jestli nám něco chutná, nebo nechutná, voní, nebo nevoní, to poznáme všichni.

Ochutnávka krok za krokem

Připravit plnohodnotnou ochutnávku není vůbec jednoduché. Ochutnávka se provádí na jednom místě, v jednom čase a za stejných podmínek. Účastnit by se mělo minimálně 5 až 10 respondentů z řad zástupců konkrétního spotřebního družstva i zákazníků prodejen COOP.

Každý vzorek se hodnotí celkově. Nejprve se zkoumá jeho barva a vzhled. Ke zrakovým vjemům se potom přidává čich. Jako poslední ze smyslů se zapojuje chuť. Ke slovu se následně dostanou i pocity při vložení testovaného vzorku do úst.

Samotné hodnocení probíhá pomocí bodové stupnice od 0 do 5 bodů. Nulu obdrží naprosto nevyhovující výrobek, pěti body je oceněn výrobek vynikající. Pokud se průměrná výsledná známka pohybuje v intervalu 1 až 2,99, výrobek nemůže pečeť COOP DOBRÉ JISTOTY získat. Produkty s horším výsledkem sice hned „nepropadají“, ale mají možnost složit reparát. To znamená, že jsou dále sledovány, a zlepší-li se jejich vlastnosti a složení, mohou do třídy COOP DOBRÉ JISTOTY postoupit.

Proběhne-li ochutnávka ve všech spotřebních družstvech, získá se nezávislé hodnocení až od 600 lidí. A to už je číslo, které lze brát jakou bernou minci toho, že výrobek s logem COOP Dobré jistoty stojí za to ochutnat.